Welcome
Welcome to decotiimi

You are currently viewing our boards as a guest, which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community, you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content, and access many other special features. In addition, registered members also see less advertisements. Registration is fast, simple, and absolutely free, so please, join our community today!

Ohjeet omien tietojen lisäämiseen

Jäsenten osoitteet, tiedot ja ICR-listat.

Ohjeet omien tietojen lisäämiseen

Postby Maiju » Sat Jan 19, 2013 1:22 pm

Jokaiselta jäseneltä pakollisia tietoja ovat

- Etu- ja sukunimi
- Koko osoite
- Sähköpostiosoite

Vapaaehtoisia tietoja ovat

- Decokriteerit kuten koko, suomi/kansainvälinen ja muita toiveita fiksuissa rajoissa. Ulkokohtaiset laatuvaatimukset kuten muovittamattomuus tai niitittömyys eivät tänne kuulu ja niille vaatimukselle Decotiimi ei ole oikea paikka.
- Kuvaus itsestään, mieltymyksiä, värejä, jne.
- Teko-osoite tai muut yhteystiedot, jotka haluaa itselleen omistettaviin vihkoihin.
- Kotisivut
- ICR-lista

Pitäkää tietonne ajantasalla :).
User avatar
Maiju
Site Admin
 
Posts: 136
Joined: Fri Jan 18, 2013 10:08 am
Location: Helsinki

Return to Omat tiedot

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron
suspicion-preferred